Thiết kế website cơ bản (với Wix) K1

Danh mục: Thiết kế web
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Tài liệu nội bộ

Nội dung khóa học

Buổi 1 – KICKOFF

  • Buổi 1: KICKOFF Khóa học
    01:02:55

Buổi 2 – LẬP KẾ HOẠCH CHO WEBSITE
Buổi học quan trọng để anh chị và các bạn lên kế hoạch hoàn chỉnh cho website trước khi bắt đầu các bước tiếp theo.

Buổi 3 – REVIEW BÀI TẬP LẬP KẾ HOẠCH
Review một số plan của anh chị trong khóa học

BUỔI 4 – CONTENT WEBSITE

BUỔI 5 – CHỮA BÀI CONTENT & WIREFRAME

BUỔI 6: THỰC HÀNH VỚI WIX EDITOR

BUỔI 7: THỰC HÀNH VỚI WIX EDITOR P2

BUỔI 8: THỰC HÀNH VỚI WIX EDITOR P3

BUỔI 9: TỐI ƯU SEO – THEO DÕI TRAFFIC

BUỔI 10: KẾT NỐI DOMAIN, CÁC GÓI NÂNG CẤP, TỔNG KẾT